Husordensregler

 

 

 

1. Generelt

 

Alle beboere må ta sin del av ansvaret for at Ekornes brygge skal være en fredelig og trivelig plass å bo.

Beboerne har plikt til å følge bestemmelsene i husordensreglene, og er ansvarlig for at husordensreglene blir overholdt av husstanden, og andre som gis tilgang til leiligheten. Husreglene skal sikre beboerne, og sørge for ro og hygge i borettslaget.

Vi viser ellers til gjeldende vedtekter for Ekornes Brygge Borettslag.

 

 

2. Ute området

 

Plener og beplantning må vernes. Flaggstenger, skilt, antenneanlegg og lignende må ikke bli satt opp uten styrets godkjenning. Fasadeendringer er ikke lov uten styrets godkjenning.

Risting av matter/tepper/duker/dyner og annet er ikke tillat fra verandaen.

 

 

3. Inne området

 

Det er ikke lov å røyke i trappeoppgangen og i gangene.

 

Ganger og bod området skal være ryddige. Barnevogner skal stå parkert i bakgangen, tett inntil veggen. Dette på grunn av at gangene skal være fri for gjenstander ved en eventuell brann.

 

 

4. Ro i leilighetene

 

Det skal i alminnelighet herske ro i bygget fra kl. 23:00 til kl. 07:00.

Radio, TV, stereoanlegg og lignende må dempes, så ikke andre beboere blir forstyrret. Musikk- eller sang undervisning må godkjennes av styret. Vaskemaskin/sentrifuge bør ikke brukes etter kl. 23:00.

 

 

5. Dyr

 

Dyrehold skal godkjennes av styret.

 

 

6. Parkering

 

Beboerne skal til en hver tid parkere motorkjøretøyene sine i garasjen. Gjestende motorkjøretøy skal parkere på gjesteparkeringen. Beboerne må gjøre dette kjent til sine besøkende.

 

Området rundt hovedinngangen og bod inngangen skal kun brukes til varetransport, avlessing av personer eller annen nødvendig transport av personer.

 

7. Indre vedlikehold / bygningsmessige forandringer

 

Det blir vist til vedtektene for Ekornes Brygge Brl. om vedlikeholdsplikt

 

 

8. Bad, WC, vannrør

 

Alle rom må holdes så varme at vannet i rørene ikke fryser. Ingen kan nektes tilgang til leiligheten for å forebygge eller avgrense skader som måtte oppstå på grunn av frost eller annet.

Klosett må brukes med omtanke slik at vassrørene ikke blir tilstoppet.

 

 

9. Bruksoverlating

 

Bruksoverlating er ikke lov uten styrets godkjenning

 

 

10. Meldinger / henvendelser

 

Meldinger og pålegg fra styret eller MOBO, må etterfølges på samme måte som andelskontrakt og vedtekter.

Klage til styret i samband med husordensreglene skal være skriftlig og sendes til styret i borettslaget.

 

 

11. Grilling

 

Det er ikke lov til å grille med Kullgrill på veranda. Og gass flasken Skal oppbevares forsvarlig på veranda eller i garasje. Slanger skal kontrolleres hvert år og skiftes ved behov.

 

 

12. Oppmøtested ved brann

 

Oppmøtested ved brann er gjesteparkeringen.

 

 

13. Endringer av husordensregler

 

Styret kan endre husordensreglene.

 

 

14. Tvister

 

Mulige tvister i sammenheng med husordensreglene eller forståingen av disse, blir avgjort av styret med bindende kraft.

 

 

 

Godkjent av styret og gjeldene fra

19.11.2017