Renovasjon

 

 

 

Plastemballasjen

 

Det er viktig at plastemballasjen er tom, ren og tørr når han blir levert inn. Det er flere grunner til dette. Det er mennesker som behandler emballasjen videre når han blir sortert, i transport og på gjenvinningsanlegg. Og så er det viktig å få så god kvalitet på plasten som mulig; det er emballasjen som blir til ny plast, ikke matavfallet.

Skyll plastemballasjen i kaldt vann

La emballasjen tørke. Et godt tips for å unngå rot, er å riste vannet godt av, og la plasten tørke der du kildesorterer plasten.

 

Sorter plastemballasjen, enten i eget kildesorteringssystem, eller rett i sekken.

 

 

Papp, papir og drikkekartong skal i papirdunken

 

I papirdunken kan du putte både papp, papir og tomme drikkekartonger. Slik blir avfallet ditt til ny papp, papir eller produkt. Pass på at papiret er rent og utan matrester.

 

Det er viktig å unngå feilsortering. Restavfall i papiret kan ødelegge kvaliteten på resten av det innsamlede papiret. Dersom du er usikker, kaster du papiret i restavfallet.

 

 

Grovavfall

 

Grovavfall leveres på Miljøstasjonen.

Man må ha kundekort for å levere avfall på Miljøstasjonen.

Dette kortet får man lånt av styret.