Styre

Styret til Ekornes brygge borettslaget

 

 

Tove Fet

Styreleder

 

Audun Gautvik

Styremedlem

 

Torill Oterhals

Styremedlem

 

 

Nils Petter Sjøholt

1 Vara

 

Sverre Olav Ellingsen

2 Vara

 

Hilde Fet

3 Vara