For beboereÅ bo sammen byr på mange fordeler.  Ekornes brygge er et borettslag som forvalter bolig og boområder på en trygg og god måte. Ryddig og sunn økonomi og et godt bomiljø står i fokus hos borettslaget vårt, og vi er med i borettslagenes sikringsordning (SBS).


«Mer fritid» er en fordel som med rette blir fremholdt. Ja, du slipper å tenke på snømåking, ytre vedlikehold og en rekke andre oppgaver som en boligeier har. Da kan du som beboer få bedre tid til å gjøre det du har lyst til. Boformen kjennetegnes i høy grad av fellesløsninger som er knyttet til vedlikehold, sikkerhet, kabelanlegg og økonomiforvaltning.


Som andelseier i et borettslag kan du få medlemstilbud fra forskjellige leverandører.