Ventilasjon


Borettslaget har sentralt ventilasjonsanlegg


Ventilasjonsanlegget er såkalt trykkstyrt, d.v.s. at anlegget regulerer seg selv med tilnærmet konstant trykk,uavhengig av bruk i leilighetene.


Anlegget er utstyrt med tidstyring. Dette innebærer at anlegget går med redusert luftmengde om natten. Dette for å redusere energikostnader. I tillegg blir det mindre støy i kanalene og fra viften på taket, noe som er spesielt viktig om natten.


Det er viktig at spalteventiler over vinduer er åpne for å unngå undertrykk i leiligheten.

For best mulig varmekomfort og energiøkonomi, anbefales at varmekilder/ovner plasseres under vinduer med åpne ventiler. Ved slik plassering av varmekilder unngår man kaldras fra vindusflatene. Man bør ha alle spalteventilene åpne til å få nok luft inn til kjøkkenavtrekket.

Hvis man skal steke noe som oser ekstra så bør en åpne et vindu.


På kjøkkenet har vi volumenhette og ikke ventilator. Det vil si at en ikke kan bytte til ventilator, for det vil ødelegge balansen på ventilasjonsanlegget. Det vil også forårsake at en får konstant avtrekk på kjøkkenviften, og stort varmetap i leiligheten.Hvorfor ventilere?


Det er i hovedsak to grunner til at vi må ventilere:


  • Luften inne skal oppleves som frisk og behagelig og ikke bidra til helseplager.
  • Unngå at det oppstår fuktskader i bygningen i form av mugg og soppskader eller andre ugunstige forhold som kondens på vinduene.


Ventilasjonen tilfører boligen frisk luft og fjerner inneluft som er forurenset.

Det er viktig å være klar over at den tilførte luften er renere enn luften inne nesten uansett luftforurensningen utenfor. Personer med pollenallergi kan i pollensesongen oppfatte at uteluft er mer belastende enn inneluft. Ventilasjonen skal også bidra til å fjerne overskuddsvarme.Symptomer på dårlig ventilasjon:


  1. Tett, innestengt luft
  2. Lukt fra nabo
  3. Lukt fra kjøkken og toalett
  4. Kondens på innsiden av vinduene
  5. Fuktskjolder nederst på vindusrammer og karm
  6. Mugg i kalde hjørner og bak skap og tunge møbler mot yttervegg